Thursday, July 19, 2007

Bud givningen komer att avslutas kl 1800 i morgon fredag. Jag kommer att höra av mig på telefonen när det är avgjort. Därefter hoppas jag att affären går ganska snabbt att slutföra då det är pengar jag är i behov av, annars hade bussen alldrig sålts. Det är med tungt hjärta och en tår i ögonvrån som beslutet att sälja min favorit ägodel vart tvungen att tas.
Jag hoppas att köparen får lika stor glädje av den som vi har haft.

No comments: